Kdo je zpracovatel a jaká je jeho úloha?

Zpracovatel dokumentů a spisů je pracovník veřejné organizace, který ve spisové službě spravuje, vyřizuje, vytváří a uzavírá úřední dokumenty a spisy. V roli zpracovatelů je 99 % pracovníků veřejných organizací.

Jaká je úloha zpracovatele?

Zpracovatel úřední dokument zpracovává = vyřizuje, vytváří, seskupuje dokumenty téže úřední věci do spisu a následně spis po vyřešení úřední věci, které se spis týká, uzavírá.

V určité frekvenci, například jednou ročně, předává zpracovatel uzavřené dokumenty a spisy vedoucímu spisové služby, který má povinnost předávat uzavřené dokumenty a spisy do spisovny organizace k uložení, než proběhne nad dokumenty a spisy řádné skartační řízení.

Odběr novinek

Odebírejte novinky ze světa elektronické spisové služby a legislativy s ní spojené
Odesílám..
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.