Zpracování a ochrana osobních údajů v T-MAPY spol. s r.o.

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My
zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které
máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Jsme společnost T-MAPY spol. s r.o, IČO 47451084, se sídlem Špitálská 150, 50003 Hradec Králové zapsaná u Krajského
soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 9307. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. určujeme, jak
budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří
nám se zpracováním budou pomáhat. Na této webové stránce https://www.tesso.cz.
sbíráme data nutné pouze k obchodním účelům produktu TESS Online.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování vašich dat obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420-720-937-612 nebo na e-mail: info@tesso.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních
údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních
údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného
  zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních
  údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 1. Poskytování služeb a plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje,
  e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytnou k plnění smlouvy
 2. Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně
  potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 3. Marketing – zasílání newsletterů
  • Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme
   za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení – a to v maximálním počtu 2 obchodních
   sdělení měsíčně. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
   předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
  • Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě předchozího kontaktu či
   vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení.
  • V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném
   e-mailu.
 4. Fotografie a video záznamy ze seminářů
  Na některých našich živých akcích – Setkání
  uživatelů, školeních, workshopech, seminářích, … pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam.
  Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Videozáznam slouží účastníkům online
  kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků bez předchozího souhlasu. Pokud si
  nepřejete být na fotografiích či videu, informujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů a my daný
  záznam obratem smažeme.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich
uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které
stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme
jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na
svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat, nebo použít anonymní režim vašeho internetového prohlížeče.

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies.
Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu
vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z
jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran
a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a
jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP
adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Zabezpečení a ochrana osobních
údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře
pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše
vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která
zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem
automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních
údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění
veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z
administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Předání osobních údajů třetím
osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši
zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování
osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3.
strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit
vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v
souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics
 • Google – Google AdWords
 • Seznam – Sklik
 • Mailchimp – Mailchimp

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít
další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě
při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na
sebe.

Předávání dat mimo Evropskou
unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii
nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být
umístěna v zahraničí.

Vaše práva v souvislosti s ochranou
osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu
práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: tess@tmapy.cz.

Máte právo na informace, které
je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na
přístup
nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje
zpracováváme a účely, za kterými jsou zpracovávány.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní
údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo
na omezení zpracování
můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje,
domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl
námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením
z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na
výmaz
(být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje
ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30
dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové
doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou
vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailovou zprávou.

Stížnost u
Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se
zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi
pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení
napravit.

Mlčenlivost

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří
budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato
mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní
údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Odběr novinek

Odebírejte novinky ze světa elektronické spisové služby a legislativy s ní spojené
Odesílám..
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.