Co je kniha pošty?

Kniha přijaté a odeslané pošty je evidenční nástroj v listinné podobě, ve kterém se zaznamenávají příchozí a odchozí úřední dokumenty organizace veřejné správy. Nazývá se také „podací deník„.

 

K čemu kniha pošty slouží?

Kniha pošty slouží k vedení spisové služby v analogové podobě a nutí tak provádět pracovníky organizace autorizovanou konverzi datových a e-mailových zpráv.

 

Nevýhody a problémy knihy pošty

Většina dnešních původců zpracovává elektronické úřední dokumenty, jakou jsou datové a e-mailové zprávy. Ty v knize pošty nelze vést do doby, nežli je autorizovaně konvertují na Czech POINTu. Do té doby je totiž nemohou při skartačním řízení předat archivu. Původci, kteří nepoužívají elektronickou spisovou službu a zároveň nekonvertují autorizovaně digitální dokumenty do analogové formy, ztrácejí tyto archiválie a porušují zákon o archivnictví a spisové službě. Hrozí jim za tyto přestupky sankce od oblastního archivu v řádu desetitisíců Kč. Na vině je však stát, který z povinnosti vést elektronickou spisovou službu mnoho subjektů vyňal a tím tuto komplikovanou situaci výkonu spisové služby způsobil.

Je pravděpodobné, že v následujících letech budou nuceni přejít na elektronický systém spisové služby všichni původci archiválií a tyto nedostatky ve výkonu spisové služby se tím napraví. Nicméně, na tento pokyn nemusíte čekat. Přejít na elektronické vedení spisové služby můžete již nyní.

 


Přejít na elektronickou spisovou službu

Odběr novinek

Odebírejte novinky ze světa elektronické spisové služby a legislativy s ní spojené
Odesílám..
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.