T-MAPY | Kontaktujte nás

Povinnost školy vést elektronickou spisovou službu

Školy samozřejmě mají povinnost vést spisovou službu, avšak nemají povinnost ji provozovat v elektronickém systému spisové služby.

Problém však nastává ve chvíli, kdy kancelář ředitele přijímá poštu digitálně, ale vede spisovou službu v podacím deníku.

Proto si prvně objasníme, jaké jsou formy úředních psaní a co je originalita úředního dokumentu.