fbpx
T-MAPY | Kontaktujte nás

Co je elektronická spisová služba?

Elektronická spisová služba je výkon spisové služby v elektronické podobě za pomocí aplikace elektronického systému spisové služby.

 

K čemu elektronická spisová služba slouží?

Elektronická spisová služba má za úkol spravovat úřední dokumenty dle zákona o archivnictví a spisové službě. Výhodou spisové služby vedené v elektronickém systému, oproti podacímu deníku, je absence povinnosti převádět autorizovanou konverzí datové a e-mailové zprávy do analogové podoby portálem Czech POINT. Elektronický systém datové a e-mailové zprávy uchovává v digitální podobě a poté je v elektronické formě umožňuje předávat při skartačním řízení oblastnímu archivu. Ten digitální archiválie trvale uchovává v Národním digitálním archivu (NDA) – aplikaci, která umožňuje nahrávat validní SIP balíčky z elektronického systému spisové služby.

 

Kdy a kde se používá elektronická spisová služba?

Spisovou službu v elektronické podobě musí vést některé organizace veřejnoprávních subjektů.

 

Více o povinnosti vést elektronickou spisovou službu naleznete v článcích:

Povinnost obce vést elektronickou spisovou službu

Povinnost školy vést elektronickou spisovou službu

Povinnost příspěvkové organizace vést elektronickou spisovou službu

https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodika-archivni-a-spisova-sluzba.aspx