T-MAPY | Kontaktujte nás

Povinnost obce vést elektronickou spisovou službu

Obce samozřejmě mají povinnost mít spisovou službu, avšak nemají povinnost ji vést v elektronické spisové službě.

Problém však nastává ve chvíli, kdy úřad a pracovníci podatelny přijímají úřední poštu digitálně pomocí datové schránky nebo e-mailu, ale vedou spisovou službu pouze v podacím deníku.

Elektronickou poštu městské a obecní úřady samozřejmě přijímají téměř každý den. Abychom však pochopili souvislosti, jak obecně s listinnou a digitální poštou nakládat, proto si prvně objasníme, jaké jsou formy úředních psaní a co je originalita úředního dokumentu (podacím deníku nebo elektronické spisové službě, tj. eSSL).