Co je elektronický systém spisové služby?

Elektronický systém spisové služby je aplikace, ve které organizace veřejné správy vykonává spisovou službu.


Elektronický systém spisové služby TESS Online

 

K čemu elektronický systém spisové služby slouží?

Elektronický systém spisové služby pomáhá spravovat úřední dokumenty dle zákona o archivnictví a spisové službě. Výhodou elektronického systému spisové služby, oproti podacímu deníku, je absence povinnosti převádět autorizovanou konverzí datové a e-mailové zprávy do analogové podoby. Systém datové a e-mailové zprávy uchovává v digitální podobě a poté je v elektronické formě umožňuje předávat při skartačním řízení oblastnímu archivu, který digitální archiválie trvale uchovává v Národním digitálním archivu (NDA) – aplikaci, která umožňuje nahrávat validní SIP balíčky z elektronického systému spisové služby.

 

Kde se elektronický systém spisové služby používá?

V elektronickém systému spisové služby vedou spisovou službu organizace veřejnoprávních subjektů. Všechny původci úředních dokumentů, které vlastní stát: úřady, školy, příspěvkové organizace, armáda ČR, Policie ČR, integrovaný záchranný systém (IZS).

Odběr novinek

Odebírejte novinky ze světa elektronické spisové služby a legislativy s ní spojené
Odesílám..
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.