T-MAPY | Kontaktujte nás

Povinnost příspěvkové organizace vést elektronickou spisovou službu

Příspěvkové organizace samozřejmě musí vést spisovou službu, avšak nemají povinnost ji vykonávat v elektronické spisové službě.

Problém však nastává ve chvíli, kdy sekretariát nebo pracovníci podatelny přijímají úřední poštu digitálně pomocí datové schránky nebo e-mailu, ale vedou spisovou službu pouze v podacím deníku.

Digitální poštu PO samozřejmě přijímají. Abychom však pochopili souvislosti jak obecně s listinnou a digitální poštou nakládat, objasníme si nejprve, jaké jsou formy příjmu úředních psaní a poté problematiku zpracování ve spisové službě (podacím deníku nebo elektronické spisové službě, tj. eSSL).