fbpx
T-MAPY | Kontaktujte nás

Co je digitální dokument?

Digitální dokument je zdrojový soubor, který obsahuje textovou nebo vizuální informaci, kterou lze srozumitelně interpretovat programem, který jej umožní zobrazit.

 

Jak se s digitálním dokumentem zachází?

Digitální dokument se ve spisové službě musí zachovat ve své originální podobě, nebo musí být převeden autorizovanou konverzí pomocí Czech POINTu do výstupního formátu listinné podoby. Záleží, zda organizace vykonávající spisovou službu používá k evidenci elektronický systém spisové služby, nebo využívá její listinný ekvivalent, podací deník, nebo knihu pošty.

 

Proč nelze digitální dokument pouze vytisknout a považovat ho za originál?

Digitální dokument nelze pouze vytisknout. Ztratil by tak svou originální podobu, což je samotný digitální zdrojový soubor, který je nositelem dané informace. Jak je zmíněno v odstavci výše, jedinou formou, kdy se digitální dokument může stát dokumentem analogovým, je jeho autorizovaná konverze do listinné podoby.