fbpx
T-MAPY | Kontaktujte nás

Co je evidence dokumentů?

Evidencí dokumentů se nazývá proces evidování dokumentů organizace, ale také evidenční nástroj, ve které organizace veřejné správy zaznamenává příchozí a odchozí poštu organizace.

 

K čemu evidence dokumentů slouží?

Evidence dokumentů slouží ke správě příchozí a odchozí pošty do organizace.

 

Jak se s evidencí dokumentů pracuje?

Do evidence (evidenčního nástroje) se dokumenty zapisují pod příslušnými čísly jednacími, zaznamenávají se údaje adresáta, odesílatele, název úřední věci, spisový znak, datum přijetí, datum odeslání, počet listů a příloh, a další údaje.

 

Kdy a kde se evidence dokumentů používá?

Evidence dokumentů se musí používat od doby Rakouska-Uherska ve všech organizacích veřejné správy. Dnes se používá buď elektronický systém spisové služby, nebo podací deník.