fbpx
T-MAPY | Kontaktujte nás

Co je spisový znak?

Spisový znak je označení úředního dokumentu.

 

K čemu spisový znak slouží?

Spisový znak je popis (kód a název) úředního dokumentu, který obsahuje skartační znak a skartační lhůtu.

 

Kdo označuje dokumenty spisovým znakem?

Spisovým znakem označuje úřední dokument nejběžněji zpracovatel, který chápe obsah dokumentu. Případně jej označuje rovnou podatelna.

 

Kde spisový znak naleznu?

Spisový znak naleznete ve spisovém řádu, v příloze č. 1, ve spisovém plánu u příslušného.

 

Jak mi spisový znak pomůže?

Pokud si bude pracovník podatelny a jeho zpracovatelé pamatovat spisové znaky úředních dokumentů, které vyřizují, budou moci v evidenci elektronické spisové služby velmi rychle označovat úřední dokumenty spisovými znaky.