fbpx
T-MAPY | Kontaktujte nás

Co je spisová služba?

Spisová služba je systém pro řízení práce s dokumenty v organizaci. Spisová služba zahrnuje tyto činnosti práce s dokumenty:

 

K čemu spisová služba slouží?

Spisová služba pomáhá původci spravovat úřední dokumenty dle zákona o archivnictví a spisové službě. Cílem je korektní vedení úředních dokumentů, které vlastní stát a po uplynutí skartační lhůty předání určených dokumentů do archivu, nebo zlikvidování dokumentů, které jsou určeny ke zničení při skartaci skartační firmou.

 

Kde se spisová služba provádí?

Spisovou službu vedou organizace veřejnoprávních subjektů. Všechny původci úředních dokumentů, které vlastní stát. Úřady, školy, příspěvkové organizace, armáda ČR, Polici ČR, integrovaný záchranný systém.

 

Jak se spisová služba provádí?

Spisová služba lze vést v podacím deníku, nebo v systému elektronické spisové služby (eSSL).

 

Nejdůležitější články o výkonu spisové služby

1. Kdo by měl vykonávat vedoucího spisové služby

2. Náplň práce výkonu spisové služby a vedoucího spisové služby

3. Povinnost vést elektronickou spisovou službu ve škole, na obci a v příspěvkové organizaci

4. Důležitost zachování originálů úředních dokumentů

5. Kontrola spisové služby na škole