Co je spis a elektronický spis?

Spis je složka dokumentů, která se týká jedné úřední věci, nebo tématu. Fyzický spis analogových dokumentů je spis, jehož dokumenty jsou fyzicky spojené, například v šanonu, nebo složce. Elektronický spis, jehož součástí jsou digitální dokumenty (e-mailové a datové zprávy), vzniká spojením metadat v elektronické spisové službě.

 

K čemu spis slouží?

Spisy, ať fyzické, tak elektronické, slouží k propojení dokumentů stejného charakteru, nebo týkající se jednoho tématu. Dokumenty se ve výkonu spisové služby spojují do spisů, neboť spis přebírá odpovědnost za skartační znaky i lhůty dokumentů do něho vložených.

 

Proč jsou spisy ve spisové službě důležité?

Spis vystupuje jako jeden soubor dokumentů s jedním spisovým znakem, jehož výpočet je založen na doplnění nejpřísnějšího skartačního znaku již jednou vloženého dokumentu. Spisová služba v podacím deníku, nebo v elektronické spisové službě, grupováním dokumentů do spisů zajišťuje, aby spis byl uzavřen, uložen a předán do oblastního archivu ve správný čas pouze jako celek, až ve chvíli, kdy není třeba ke spisu již přistupovat, když úřední jednání, jehož se spis týkal, bylo definitivně ukončeno.

Odběr novinek

Odebírejte novinky ze světa elektronické spisové služby a legislativy s ní spojené
Odesílám..
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.