fbpx
T-MAPY | Kontaktujte nás

Co je číslo spisu?

Číslo spisu je evidenční znak, tedy označení spisu, jehož součástí jsou další připojené záznamy dokumentů s vlastními čísly jednacími.

 

K čemu slouží čísla spisu?

Číslo spisu slouží v evidenci dokumentů – v podacím deníku, nebo v elektronické spisové službě – k odlišení spisů a jednotlivých dokumentů mezi sebou navzájem.

 

Kdy se vyznačuje číslo spisu?

Číslo spisu se vyznačuje na šanon ve chvíli, kdy spis vzniká. Platí pouze u analogových dokumentů.

 

Kde se číslo spisu vyznačuje?

Číslo spisu se vyznačuje na šanon, ve kterém zpracovatel ukládá příchozí a odchozí dokumenty, které pod spisem v podacím deníku, nebo eSSL, eviduje.

 

Jak se získá číslo spisu?

Číslo spisu je buď automaticky generováno elektronickou spisovou službou při založení nového spisu – stačí jej opsat, nebo si vytisknout štítek, anebo je vytvořeno v prvním sloupci volného záznamu podacího deníku.