fbpx
T-MAPY | Kontaktujte nás

Co je číslo jednací?

Číslo jednací je evidenční znak, tedy označení dokumentu.

 

K čemu slouží čísla jednací?

Číslo jednací slouží v evidenci dokumentů – v podacím deníku, nebo v elektronické spisové službě – k odlišení dokumentů mezi sebou navzájem a uvnitř spisu.

 

Kdy se vyznačuje číslo jednací?

Číslo jednací se vyznačuje ve chvíli příjmu příchozího dokumentu do organizace při evidenci dokumentu, nebo ve chvíli jeho vytvoření, pokud jde o odchozí dokument.

 

Kde se číslo jednací vyznačuje?

Číslo jednací se vyznačuje na příchozí, nebo odchozí, analogový dokument vylepením štítku, který číslo jednací obsahuje, nebo otiskem podacího razítka a vepsání do něj čísla jednacího ručně.

 

Jak se získá číslo jednací?

Číslo jednací je buď automaticky generováno elektronickou spisovou službou při založení nového záznamu – stačí jej opsat, nebo si vytisknout štítek, anebo je v prvním sloupci volného záznamu podacího deníku.