fbpx
T-MAPY | Kontaktujte nás

Co je archivace?

Archivace je proces střednědobého až dlouhodobého uchování analogových a digitálních dokumentů.

 

K čemu archivace slouží?

Archivace slouží k trvalému uchování dokumentů a zamezení možnostem jejich poškození.

 

Proč se úřední dokumenty veřejné správy archivují?

Dokumenty veřejné správy vlastní stát, který práci s nimi upravuje zákonem o archivnictví a spisové službě a dalšími předpisy.

 

Kdy se provádí archivace úředních dokumentů?

Archivace dokumentů ve veřejné správě se provádí, a měla by se provádět, každý rok. Dokumenty, jejichž skartační znak je „A“ a skartační lhůta uběhla, se předávají do archivu k dlouhodobému uložení.

 

Kde se trvale archivují úřední dokumenty?

Úřední dokumenty se archivují v oblastním archivu (okresní, nebo uzemní archiv).

 

Jak se provádí archivace?

Archivace se provádí při skartačním řízení.