fbpx
T-MAPY | Kontaktujte nás

Uchovávání datových zpráv a e-mailů veřejné správy

Pokud používáte aplikaci pro elektronickou spisovou službu a evidujete datové zprávy a emaily v tomto elektronickém systému spisové služby, pak postrádá smysl, abyste pokračovali ve čtení tohoto článku. Nicméně, pokud v organizaci stále používáte k vedení spisové služby podací deník nebo knihu pošty, nyní prosím zbystřete.

Jak musí úřady, školy a příspěvkové organizace uchovávat datové a e-mailové zprávy vzhledem k výkonu spisové služby?

Pokud datové zprávy nebo e-maily pouze tisknete, pak si přečtěte článek o originálu úředního dokumentu a zjistěte, proč Vám hrozí, respektive proč hrozí Vaší organizaci nepěkná pokuta při kontrole oblastního archivu, nebo při výkonu skartačního řízení.

Na rozdíl od podacího deníku, umí elektronický systém spisové služby TESS Online automaticky uchovávat a zálohovat datové zprávy a úřední e-maily v jejich originální digitální podobě. Evidence došlé a odeslané pošty elektronicky Vám usnadňuje práci tím, že se tyto datové a e-mailové zprávy nemusí autorizovaně konvertovat do papírové podoby na Czech POINTu a do skartačního řízení vstupují ve své digitální formě.

 

Zjistěte více o aplikaci TESS Online a přečtěte si doporučení našich spokojených zákazníků.