fbpx
T-MAPY | Kontaktujte nás

Kontrola spisové služby v příspěvkové organizaci

Nejste si jistí, že vedete spisovou službu v příspěvkové organizaci správně? Udělejte si rychlý test. Kontrola spisové služby trvá 30 minut Vašeho času.

Jak na kontrolu výkonu spisové služby (rychlý test)

 1. Vedení originálů dokumentů

 2. Označování dokumentů čísly jednacími a čísly spisů

  • Každý dokument, který odejte, nebo přijde do organizace, a je součástí úředního jednání (příklad: přihláška žáka do 1. třídy), by měl být zaevidován pod číslo jednací do podacího deníku, nebo elektronické spisové služby, a pokud je v papírové podobě, musí do hlavičky dokumentu být vyznačeno číslo jednací, číslo spisu, pokud patří do spisu a datum přijetí, nebo datum odeslání dokumentu.
 3. Správné ukládání dokumentů do spisovny

  • Dokumenty po svém vyřízení a uzavření úředního jednání, kterého se týkají, čekají ve spisovně na uplynutí skartační lhůty a následné předání pracovníkům oblastního archivu při skartačním řízení. Proto je nutné, aby byly dokumenty řádně uloženy ve spisovně a na každém dokumentu nebo spisu (šanonu) bylo vyznačeno číslo jednací a případně také rok skartace.
   • Oveřte, zda máte zřízenou spisovnu – místnost, kde v organizaci archivujete dokumenty do skartačního řízení.
   • Pokud nemáte zřízenou spisovnu, oveřte, že máte pořádek v uložení dokumentů v příruční registratuře (ve většině případů jedna, nebo více skříní, které jsou uzamčené). Spisovna není úplně nezbytná a v mnoha případech není možné, aby organizace měla spisovnu dle všech nařízení. Nicméně organizace veřejné správy by měla mít v takovém případě přehledně uzpůsobený jiný prostor (tzv. příruční registratura) k uložení dokumentů, které čekají na skartační řízení a předání do oblastního archivu.
 4. Předkládání a předávání digitálních dokumentů a jejich příloh oblastnímu archivu SIP balíčkem

  • Pokud používáte elektronickou spisovou službu, jste povinní předkládat k hodnocení a předávat k uchování úřední dokumenty oblastnímu archivu v elektronické podobě pomocí tzv. SIP balíčku. Pokud jste se ještě se skartačním řízení pomocí SIP balíčků nesetkali, pak doporučujeme pročíst články níže:
   Jak probíhá skartační řízení se SIP balíčky?
   Ověření validity SIP balíčku
  • Pokud schraňujete datové a e-mailové zprávy digitálně, bez elektronické spisové služby se bohužel i tak neobejdete. Nedokážete je totiž oblastnímu archivu při skartačním řízení předat v již zmíněném SIP balíčku, který aplikace generuje. Bez SIP balíčku digitální dokumenty oblastní archiv nepřevezme. V případě, že nemáte aplikaci elektronické spisové služby, nezbývá vám nic jiného, než autorizovaně konvertovat digitální poštu na Czech POINTu.

 

Vzdálené poradenství zdarma

Pokud potřebujete s výkonem spisové služby pomoci, obraťte se na nás a zažádejte o vzdálené poradenství, které je zdarma.

 

Školení elektronické spisové služby

Pokud zvažujete i školení výkonu spisové služby v elektronické podobě v příspěvkové organizaci, registujte se na webinář „Spisová služba v elektronické podobě (eSSL)“ zdarma, který probíhá téměř každý týden v pondělí od 9 do 11 hodiny.

 

Nejdůležitější články o výkonu spisové služby

1. Kdo by měl vykonávat vedoucího spisové služby

2. Náplň práce výkonu spisové služby a vedoucího spisové služby

3. Povinnost vést elektronickou spisovou službu ve škole, na obci a v příspěvkové organizaci

4. Důležitost zachování originálů úředních dokumentů

 

Odběr novinek o elektronické spisové službě

Kliknutím na tlačítko ODESLAT udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.