fbpx
T-MAPY | Kontaktujte nás

Kontrola spisové služby na obci

Nejste si jistí, že vedete spisovou službu na obci správně? Udělejte si rychlý test. Kontrola spisové služby na obci trvá 30 minut Vašeho času.

Jak zkontrolovat výkon spisové služby na obci (rychlý test)

 1. Vedení originálů dokumentů obce

  • Oveřte si, zda vedete úřední dokumenty obce v jejich originální podobě, především zda vedete elektronickou poštu (datové a e-mailové zprávy) jako originály, nebo jejich originalitu ztrácíte špatným postupem výkonu spisové služby.
   a) zda datové a e-mailové zprávy autorizovaně konvertujete z elektronické podoby do papírové na Czech pointu (na poště nebo obecním úřadě), nebo
   b) zda datové a e-mailové zprávy vedete v digitální formě v elektronické spisové službě pro obce.
  • Obce sice nemají povinnost vést své úřední dokumenty v systému elektronické spisové služby, nicméně prakticky musí pracovníci obcí, kteří vedou spisovou službu v podacím deníku, provádět konverze elektronických zpráv do papírové podoby, viz sekce Povinnost obce vést elektronickou spisovou službu. Tuto konverzi však většina obcí nedělá a porušuje zákon o archivnictví a spisové službě. Pracovníci obcí, kteří si to uvědomí při absolvování školení o spisové službě, automaticky prosazují zavedení spisové služby na obecním úřadě v elektronické podobě a takový postup je zcela na místě.
 2. Označování dokumentů čísly jednacími a čísly spisů

  • Každý dokument, který odejte, nebo přijde na obci, a je součástí úředního jednání (příklad: stížnost), by měl být zaevidován pod číslo jednací do podacího deníku, nebo elektronické spisové služby, a pokud je v papírové podobě, musí do hlavičky dokumentu být vyznačeno číslo jednací, číslo spisu, pokud patří do spisu a datum přijmutí, nebo datum odeslání dokumentu.
 3. Správné ukládání dokumentů do spisovny obce

  • Dokumenty obecního úřadu po svém vyřízení a uzavření úředního jednání, kterého se týkají, čekají ve spisovně na uplynutí skartační lhůty a následné předání pracovníkům oblastního archivu při skartačním řízení. Proto je nutné, aby byly dokumenty řádně uloženy ve spisovně a na každém dokumentu nebo spisu (šanonu) bylo vyznačeno číslo jednací a případně také rok skartace.
   • Oveřte, zda máte zřízenou spisovnu – místnost, kde na obci archivujete dokumenty do realizace skartačního řízení.
   • Pokud nemáte ve škole zřízenou spisovnu, ověřte, že máte pořádek v uložení dokumentů v příruční registratuře (ve většině případů jedna, nebo více skříní, které jsou uzamčené). Spisovna není úplně nezbytná a v mnoha případech není možné, aby organizace měla spisovnu dle všech nařízení. Nicméně obec by měla mít v takovém případě přehledně uzpůsobený jiný prostor (tzv. příruční registraturu) k uložení dokumentů, které čekají na skartační řízení a předání do oblastního archivu.
 4. Předkládání a předávání digitálních dokumentů a jejich příloh oblastnímu archivu SIP balíčkem

  • Pokud používáte na obci elektronickou spisovou službu, jste povinní předkládat k hodnocení a předávat k uchování úřední dokumenty oblastnímu archivu v elektronické podobě pomocí tzv. SIP balíčku. Možná jste se s ním ještě nesetkali, pak doporučujeme pročíst články níže:
   Jak probíhá skartační řízení se SIP balíčky?
   Ověření validity SIP balíčku
  • Pokud schraňujete datové a e-mailové zprávy digitálně, bez elektronické spisové služby se bohužel i tak neobejdete. Nedokážete je totiž oblastnímu archivu při skartačním řízení předat v již zmíněném SIP balíčku, který aplikace generuje. Bez SIP balíčku digitální dokumenty oblastní archiv nepřevezme. V případě, že nemáte aplikaci elektronické spisové služby, nezbývá vám nic jiného, než autorizovaně konvertovat digitální poštu na Czech POINTu.

 

Vzdálené poradenství zdarma a školení elektronické spisové služby

Pokud potřebujete s výkonem spisové služby na obci pomoci, obraťte se na nás a zažádejte o vzdálené poradenství, které je zdarma. Zvažujete-li účast na školení výkonu spisové služby ve škole v elektronické podobě, registujte se na webinář „Spisová služba v elektronické podobě (eSSL)“ zdarma, který probíhá téměř každý týden v pondělí od 9 do 11 hodiny.

 

Nejdůležitější články o výkonu spisové služby

1. Kdo by měl vykonávat vedoucího spisové služby

2. Náplň práce výkonu spisové služby a vedoucího spisové služby

3. Povinnost vést elektronickou spisovou službu ve škole, na obci a v příspěvkové organizaci

4. Důležitost zachování originálů úředních dokumentů

 

Odběr novinek o elektronické spisové službě

Kliknutím na tlačítko ODESLAT udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.