T-MAPY | Kontaktujte nás

Elektronická spisová služba (zkráceně „eSSL“) je evidenčním programem, který pomáhá vést, spravovat, ukládat a archivovat úřední dokumenty na obcích, školách a v příspěvkových organizacích.

 

Úřední dokumenty

Dokumenty, které zakládají úřední jednání nebo odpovídají na příchozí, již založené úřední jednání jiné organizace, se nazývají „úředními dokumenty“. Jednodušeji řečeno, jakákoliv příchozí a odchozí pošta v papírové nebo elektronické podobě, která přijde do nebo odejde z organizace a má vazbu na úřední jednání nebo jinou legislativu ČR, je považována za úřední dokument.

 

Jednoduchost používání aplikace

Aplikace umožňuje snadné a rychlé přijetí, vytvoření a vypravení úředního psaní v listinné i digitální podobě. Dokumentu je automaticky vygenerováno číslo jednací. Vytvořený úřední dokument lze odeslat na jedno kliknutí datovou zprávou, e-mailem nebo vytisknout a odeslat Českou poštou nebo kurýrem z předpřipravené šablony. Denní agendu úřední práce ve spisové službě lze vyřídit průměrně během 10 minut.

 

Uchovávání datových zpráv a e-mailů

ESSL, na rozdíl od podacího deníku, umí automaticky uchovávat a zálohovat datové zprávy a úřední e-maily v jejich originální podobě. Tyto digitální úřední dokumenty se nemusejí autorizovaně konvertovat do papírové podoby a do skartačního řízení vstupují ve své digitální formě. Pokud datové zprávy nebo e-maily, pouze tisknete, pak si přečtěte článek o originálu úředního dokumentu a zjistěte, proč to není správný pracovní postup. Hrozí Vám, respektive vaší organizaci, nepěkná pokuta.

 

Školení spisové služby zdarma

V případě, že jste školení spisové služby neabsolvovali během let 2018-2020, doporučujeme Vám, abyste se registrovali do některého termínu webináře zdarma na téma „Spisová služba a archivnictví“.

Kontakt